Giới Thiệu

Cung Cấp Dịch Vụ Tư Vấn Chuyên Nghiệp Trọn Gói Hoặc Theo Từng Giai Đoạn

Emeralda Management Group cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển và quản lý các dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp trực thuộc Emeralda Management Group. Đội ngũ Giám đốc của Emeralda Management Group tham gia ngay từ giai đoạn khởi đầu của mỗi dự án và trực tiếp chỉ đạo quá trình phát triển cho đến khi hoàn thành và bàn giao, nhằm đảm bảo tinh thần và giá trị của thương hiệu được tích hợp trong mọi khía cạnh của công trình.

View or download Brochure
View or download Fact sheet