Kinh Doanh & Tiếp Thị Tiền Khai Trương

Mục tiêu là sát nhập dự án với mạng lưới kinh doanh, tiếp thị và các văn phòng quan hệ công chúng nằm trong hệ thống Emeralda Management Group để bán và tiếp thị khu nghỉ dưỡng.

Mục tiêu là sát nhập dự án với mạng lưới kinh doanh, tiếp thị và các văn phòng quan hệ công chúng nằm trong hệ thống Emeralda Management Group để bán và tiếp thị khu nghỉ dưỡng. 

Phạm vi kinh doanh & tiếp thị khu nghi dưỡng trước  khai trương:

 • Hình thành kế hoạch kinh doanh và tiếp thị.
 • Hình thành chiến lược và quản lý tất cả các văn phòng toàn cầu.
 • Hình thành thị trường chính thông qua các thỏa thuận thương mại và thỏa thuận hợp đồng ưu tiên với các nhà điều hành du lịch lớn tại các thị trường trọng điểm.
 • Hình thành ngân sách kinh doanh trước khi khai trương khu nghỉ cho chủ đầu tư với các chiến lược chính, bao gồm các hoạt động tiếp thị ra thị trường, quan hệ công chúng, hoạt động kinh doanh, hoạt động tiếp thị, triển lãm thương mại, sự kiện trưng bày sản phẩm, các sự kiện và tiệc dành cho khách hàng, kế hoạch tuyển dụng nhân sự và trả lương.
 • Lựa chọn 20 đối tác du lịch hàng đầu và phát triển khung thỏa thuận chiến lược.
 • Hình thành văn phòng quốc tế để thực hiện dự án, quản lý ngân sách và tất cả các hoạt động kinh doanh.
 • Sát nhập khu nghỉ vào mạng lưới kinh doanh, quan hệ công chúng và tiếp thị tại Việt Nam.
 • Tuyển dụng, quản lý và hướng dẫn Giám đốc kinh doanh của dự án, hình thành mục tiêu kinh doanh, các hệ thống kiểm soát và báo cáo.
 • Hình thành trang web cho khu nghỉ mát và sát nhật trang web này vào trang web chính thức của tập đoàn. Thực hiện SEO & SEM (hoạt động tìm kiếm tối ưu và hoạt động tìm kiếm tiếp thị).
 • Hình thành hệ thống giá phòng: giá công bố, giá trên Internet, giá hợp đồng, giá trong nước và giá hợp tác, giá công ty và chi nhánh.
 • Tổ chức tập huấn cho các nhà điều hành du lịch trong nước, công ty tiếp thị địa điểm du lịch và các nhà điều hành du lịch chính.
 • Tổ chức các chuyến đi tham quan cho 200 đại lý và nhà điều hành du lịch hàng đầu có hoạt động kinh doanh tại điểm đến.
 • Hình thành các văn phòng kinh doanh và tiếp thị địa phương tại Việt Nam và đảm bảo tuyển dụng đủ đội ngũ nhân viên theo hợp đồng, nhân viên đặt phòng, nhân viên quản lý sự kiện và kinh doanh.
 • Hình thành hệ thống đặt phòng, hệ thống phân phối toàn cầu (GDS), đại lý du lịch trực tuyến (OTA) và đưa vào vận hành 6 tháng trước khi khai trương.
 • Thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến thương hiệu nhằm đảm bảo nâng cao nhận thức về thương hiệu
 • Tham gia tất cả các triển lãm thương mại và các sự kiện du lịch có liên quan 8 tháng trước khi khai trương khu nghỉ mát.

 

 

View or download Brochure
View or download Fact sheet