Điều Hành & Quản Lý

Phương pháp quản lý thực hành lấy lợi ích của nhà đầu tư làm mục tiêu dài hạn được áp dụng đối với việc hình thành thiết kế, dịch vụ kĩ thuật trước khi khai trương; sửa đổi cho đến khi hoàn thiện trên thực tế đối với việc quản lý bất cứ dự án khu nghỉ dưỡng hay khu biệt thự nhà vườn.

Phương pháp quản lý thực hành lấy lợi ích của nhà đầu tư làm mục tiêu dài hạn được áp dụng đối với việc hình thành thiết kế, dịch vụ kĩ thuật trước khi khai trương; sửa đổi cho đến khi hoàn thiện trên thực tế  đối với việc quản lý bất cứ dự án khu nghỉ dưỡng  hay khu biệt thự nhà vườn.

Là một công ty tư nhân tuân thủ các giá trị đạo đức với các đồng sáng lập viên hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, chúng tôi có hơn 50 năm kinh nghiệm cộng gộp trong nhiều lĩnh vực khác nhau của hoạt động kinh doanh này. Tại Emeralda Management Group, chúng tôi có kinh nghiệm, đam mê, hiểu biết sâu rộng về thị trường và  sự cạnh tranh.  

Thời hạn hợp đồng quản lý thường là 10 năm, được tự động gia hạn thêm 5 năm và có thể gia hạn tiếp 5 năm tùy theo thỏa thuận của hai bên. 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng trong khi vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các trách nhiệm  xã hội và môi trường. Emeralda Management Group cung cấp dịch vụ quản lý trọn gói cho khu nghỉ bao gồm xác định mục tiêu chính và thực hiện thông qua các đơn vị quản lý chung, bao gồm:

Kế toán : thay mặt chủ đầu tư quản lý, giám sát và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán.

Hành chính & Nhân sự : quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên

Vận hành khu nghỉ : Thay mặt chủ đầu tư quản lý, giám sát, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động hàng ngày của khu nghỉ dưỡng và các hoạt động liên quan theo ngân sách và tiêu chuẩn đã được phê duyệt, bao gồm tất cả các hoạt động tham quan và trải nghiệm cần phải có để thu hút và duy trì lượng khách của khu nghỉ.

Kiểm soát chất lượng :

Định kỳ một năm hai lần, một chuyên gia độc lập bên ngoài sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra chi tiết quy trình hoạt động của khu nghỉ để đảm bảo các tiêu chuẩn, quy trình và quy định theo chuẩn quốc tế của Emeralda Management Group được áp dụng. Hoạt động này nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm dịch vụ luôn được tăng cường và cải thiện.

Tài chính

Kiểm soát và giám sát quá trình lập ngân sách. Các ngân sách trên được lập cùng với các kế hoạch hoạt động chính là một phần trong kế hoạch kinh doanh hàng năm được đệ trình thông qua 60 ngày trước khi bắt đầu năm tài chính. 

Bảo hiểm

Thay mặt chủ đầu tư theo dõi và cập nhật các vấn đề bảo hiểm và giấy phép.

Bảo trì khu nghỉ: lên kế hoạch và giám sát việc bảo trì, bảo  dưỡng và giám sát quá trình thực hiện.

Tài sản : Đảm bảo và bảo vệ tài sản của chủ đầu tư

 

 

View or download Brochure
View or download Fact sheet