Hệ Thống Phân Phối

Tất cả khu nghỉ trong hệ thống Emeralda Management Group có thể được tiếp cận thông qua các hệ thống phân phối toàn cầu GDS bao gồm Apollo, Sabre, và Madeus. Mỗi khu nghỉ được đánh giá cẩn thận nhằm xác định đơn vị phân phối nào là phù hợp nhất dựa trên thị trường mục tiêu và vị trí của khu nghỉ.

Tất cả khu nghỉ trong hệ thống Emeralda Management Group có thể được tiếp cận thông qua các hệ thống phân phối toàn cầu GDS bao gồm Apollo, Sabre, và Madeus.  Mỗi khu nghỉ được đánh giá cẩn thận nhằm xác định đơn vị phân phối nào là phù hợp nhất dựa trên thị trường mục tiêu và vị trí của khu nghỉ.

Nhà bán lẻ và đại lý bán buôn:

Ban lãnh đạo của Emeralda Management Group có mối quan hệ mật thiết với các đại lý và nhà điều hành du lịch chuyên kinh doanh tại những thị trường mà Emeralda Management Group quan tâm nhất. 

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm:

 www.emeraldaresorts.com là công cụ chủ yếu và là hệ thống đặt phòng trung tâm. Trang web này cung cấp dịch vụ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với đối tác và với các đối tác chiến lược khác tại bất kỳ khu nghỉ nào trong hệ thống Emeralda Management Group. Khách hàng có thể xem chi tiết từng khu nghỉ, tải về thông tin, hình ảnh, xem thực đơn nhà hàng và spa, kiểm tra mức giá và gói khuyến mại mới nhất, đặt phòng trực tuyến thông qua cổng thanh toán bảo mật.

 

 

View or download Brochure
View or download Fact sheet