Kinh Doanh Biệt Thự & Nhà Ở

Phát triển chiến lược kinh doanh tổng quát. Hình thành và tư vấn hệ thống kinh doanh biệt thự với chủ đầu tư dành cho khách hàng trong nước và quốc tế

 

  • Phát triển chiến lược kinh doanh tổng quát.
  • Hình thành và tư vấn hệ thống kinh doanh biệt thự với chủ đầu tư dành cho khách hàng trong nước và quốc tế
  • Hình thành ngân sách kinh doanh biệt thự & nhà ở cho chủ đầu tư với các chiến lược chính, bao gồm các hoạt động tiếp thị ra thị trường, quan hệ công chúng, hoạt động kinh doanh và tiếp thị, triển lãm thương mại, sự kiện trưng bày sản phẩm, sự kiện và tiệc dành cho khách hàng, kế hoạch tuyển dụng nhân sự và trả lương.
  • Thiết lập mạng lưới kinh doanh rộng khắp bao gồm quản lý các đại lý chính hay đại lý lớn tại các thị trường xác định.
  • Phát triển các tài liệu và công cụ tiếp thị bao gồm hàng mẫu, sách quảng cáo, tiếp thị điện tử, trang web cho hoạt động kinh doanh nhà ở và bất kì ấn phẩm hay phương tiện truyền thông điện tử khác.
  • Thiết lập mối liên kết với các chi nhánh kinh doanh biệt thự và cơ sở dữ liệu bao gồm việc quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu.
  • Thiết lập chiến lược quảng bá khu nghỉ đến khách hàng tiềm năng.
View or download Brochure
View or download Fact sheet