Quan Hệ Công Chúng

Khi kinh doanh những dịch vụ liên quan đến phong cách sống, chúng tôi tin rằng công nghệ tiếp thị hiện đại, mạng lưới quan hệ và quan hệ công chúng là phương thức quảng bá hiệu quả hơn cả.

Khi kinh doanh những dịch vụ liên quan đến phong cách sống, chúng tôi tin rằng công nghệ tiếp thị hiện đại,  mạng lưới quan hệ và quan hệ công chúng là phương thức quảng bá hiệu quả hơn cả.

Hình thành và thực hiện chiến lược truyền thông và  quan hệ công chúng hướng đến các phương tiện truyền thông cao cấp trong lĩnh vực phong cách sống, du lịch, sang trọng,  giải trí và ẩm thực.

Mục tiêu của chúng tôi là tối đa hóa các hoạt động quan hệ công chúng để duy trì sự xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn mà không phải bỏ ra các chi phí quảng cáo. 

Các hoạt động kinh doanh, tiếp thị và quan hệ công chúng của khu nghỉ dưỡng được thực hiện 12 tháng trước ngày khai trương. 

 

View or download Brochure
View or download Fact sheet