Mô Hình Kinh Doanh

Với phương châm chỉ đảm nhận những dự án được đánh giá chắc chắn mang lại thành công, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mô hình kinh doanh phải được cơ cấu một cách chuẩn xác, phù hợp với các xu thế và biến động của thị trường cũng như yêu cầu khách hàng.

Với phương châm chỉ đảm nhận những dự án được đánh giá chắc chắn mang lại thành công, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mô hình kinh doanh phải được cơ cấu một cách chuẩn xác, phù hợp với các xu thế và biến động của thị trường cũng như yêu cầu khách hàng.

Dịch vụ Mô hình kinh doanh thường được cung cấp tách riêng khỏi Hợp đồng Quản lý khu nghỉ dưỡng hay khách sạn cũng như phạm vi công việc. Do vậy, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ này trong trường hợp dự án không được quản lý hoặc mang thương hiệu của công ty. 

Trong phần này, một cuộc nghiên cứu thị trường chi tiết được thực hiện đối với thị trường nguồn, thị trường chính và các nhà điều hành du lịch lớn, những đối tác kinh doanh quan trọng của dự án. Nghiên cứu thị trường này được thực hiện ở cả thị trường trong nước và quốc tế, bao gồm các cơ quan xúc tiến du lịch, công ty hàng không, các công ty tiếp thị điểm đến du lịch, các nhà lãnh đạo ngành du lịch, các đối tác du lịch chính, nhà báo và các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Bên cạnh việc cung cấp các thông tin có giá trị về xu hướng, biến động thị trường, cuộc nghiên cứu còn thu thập thông tin chi tiết về mức giá phòng trung bình, thời gian ở, cấu trúc của biệt thự, thiết kế được mong đợi, mức chi tiêu bình quân của du khách, tính thời vụ của du lịch địa phương và tổng số khách nghỉ dưỡng. 

Cuộc nghiên cứu cũng thu thập các thông tin tài chính của chủ đầu tư, chẳng hạn như ngân sách, nguồn vốn, cơ cấu nợ, chi phí đất, ngân sách phát triển chung. Những thông tin này được kết hợp với kết quả nghiên cứu thị trường nêu trên để đưa ra các đề xuất về tài chính, điều hành, tiếp thị và phát triển. 

 

View or download Brochure
View or download Fact sheet