Câu Chuyện Thương Hiệu

Emeralda - Thương Hiệu Việt Vươn Tầm Quốc Tế

Emeralda Management Group tự hào là một Công ty Việt Nam với mong muốn và hoài bão xây dựng một thương hiệu mang đậm bản sắc Việt và đạt đẳng cấp 5 sao quốc tế. Emeralda có nghĩa là "Viên Ngọc Quý" trong tiếng La-tinh, ẩn chứa triết lý về những hạt gạo trên cánh đồng Việt Nam được nâng niu và quý trọng như những viên ngọc quý. Điều này cũng được thể hiện trong logo của công ty chúng tôi.

Áp dụng triết lý đó vào từng dự án khu nghỉ cao cấp Emeralda, chúng tôi tôn trọng và bảo tồn các yếu tố "truyền thống", phát huy các  yếu tố "hiện đại" và "tiên phong" nhưng lồng trong đó "dấu ấn" của thời đại hoặc các nét văn hóa của từng địa phương. Bên cạnh đó, các kỹ năng quản lý quốc tế của đội ngũ chuyên gia nước ngoài giúp chúng tôi luôn hoạt động hiệu quả, không ngừng nâng cao kết quả kinh doanh tại các thị trường nội địa và quốc tế.

View or download Brochure
View or download Fact sheet