Hội thảo nửa ngày với bữa trưa: 2.100.000 VND/khách Hội thảo cả ngày với bữa trưa: 2.300.000 VND/khách Gói Gala dinner: 2.300.000 VND/khách

Ở tối thiểu 3 đêm: Tiết kiệm 10% giá tốt nhất tại thời điểm đặt phòng. Ở 2 đêm: Tiết kiệm 5% giá tốt nhất tại thời điểm đặt phòng.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶT PHÒNG SỚM Mức tiết kiệm lên tới 5% giá tốt nhất tại thời điểm đặt phòng.

View or download Brochure
View or download Fact sheet