Kinh Doanh & Tiếp Thị Sau Khai Trương

Emeralda Management Group đã hình thành mạng lưới các văn phòng kinh doanh và đại diện quốc tế cũng như văn phòng quan hệ công chúng thành công trong việc kinh doanh và tiếp thị các khu nghỉ dưỡng và khách sạn. Bên cạnh đó, hệ thống đặt phòng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách hàng, và hệ thống phân phối toàn cầu nhằm quản lý hiệu quả công tác đặt phòng tại các khu nghỉ và khách sạn cao cấp.

Emeralda Management Group đã hình thành mạng lưới các văn phòng kinh doanh và đại diện quốc tế cũng như văn phòng quan hệ công chúng thành công trong việc kinh doanh và tiếp thị các khu nghỉ dưỡng và khách sạn. Bên cạnh đó, hệ thống đặt phòng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách hàng, và hệ thống phân phối toàn cầu nhằm quản lý hiệu quả công tác đặt phòng tại các khu nghỉ và khách sạn cao cấp.

Emeralda Management Group chỉ có thể thực hiện hoạt động này sau khi khu nghỉ dưỡng đã được hoàn thiện  theo mẫu thiết kế với trang thiết bị nội thất và thiết bị vận hành đúng như chi tiết trong phạm vi công việc thiết kế và ý tưởng đồng thời đáp ứng tất cả các các yêu cầu về dịch vụ kỹ thuật và dự án được mở cửa theo đúng ngày đã hoạch định.

Trong thời gian vận hành, Emeralda Management Group cung cấp dịch vụ bán hàng toàn cầu nói chung và dịch vụ đại diện trên khắp thế giới bao gồm các chuyến đi đến đại lý du lịch, nhà điều hành du lịch, văn phòng du lịch trong nước và các công ty cũng như tham gia và xúc tiến thương mại tại các hội chợ thương mại lớn.

Emeralda Management Group cung cấp dịch vụ quan hệ công chúng quốc tế, quảng cáo, dịch vụ báo chí cho khu nghỉ mát, bao gồm giới thiệu cho chủ đầu tư một chuyên gia tư vấn quan hệ công chúng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Emeralda Management Group cũng hỗ trợ sắp xếp các kế hoạch du lịch cho cá nhân các phóng viên và các nhà điều hành du lịch thương mại, các đại lý du lịch đến thăm khu nghỉ mát.

Đại diện kinh doanh và tiếp thị toàn cầu cho khu nghỉ dưỡng.

Emeralda Management Group có một hệ thống các văn phòng kinh doanh và tiếp thị và sẽ đề xuất một số văn phòng đại diện cho khu nghỉ tại một số thị trường trọng điểm. Chi phí của các văn phòng đại diện sẽ được xem là chi phí hoạt động của khách sạn và được đưa vào ngân sách kinh doanh và tiếp thị.

Emeralda Management Group sẽ có trung tâm đặt phòng tại Việt Nam và kết nối với hệ thống đặt phòng và phân phối quốc tế, chi phí sẽ được phân bổ  đều cho tất cả các khu nghỉ trong hệ thống của Emeralda Management Group tại Việt Nam và được tính vào chi phí vận hành.

 

View or download Brochure
View or download Fact sheet