Dịch Vụ Kỹ Thuật & Quản Lý Tiền Khai Trương

Emeralda Management Group chỉ cung cấp dịch vụ kỹ thuật và quản lý trước khai trương cho những dự án khu nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp được vận hành bởi thương hiệu Emeralda và Ana Mandara. Đội ngũ điều hành của Emeralda Management Group tham gia từ giai đoạn khởi điểm của mỗi dự án và hướng dẫn nhóm phát triển, các nhà tư vấn cũng như đối tác bên thứ ba đến khi bàn giao sản phẩm hoàn thiện, nhằm đảm bảo tinh thần và giá trị của thương hiệu được tích hợp trong mọi khía cạnh của công trình.

Emeralda Management Group chỉ cung cấp dịch vụ kỹ thuật và quản lý trước khai trương cho những dự án khu nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp được vận hành bởi thương hiệu Emeralda và Ana Mandara. Đội ngũ điều hành của Emeralda Management Group tham gia từ giai đoạn khởi điểm của mỗi dự án và hướng dẫn nhóm phát triển, các nhà tư vấn cũng như đối tác bên thứ ba đến khi bàn giao sản phẩm hoàn thiện, nhằm đảm bảo tinh thần và giá trị của thương hiệu được tích hợp trong mọi khía cạnh của công trình. Chúng tôi hỗ trợ chủ đầu tư và hoạt động với tư cách một đội ngũ mở rộng của nhóm phát triển nhằm đảm bảo việc tuân thủ những tiêu chuẩn quản lý khu nghỉ dưỡng quốc tế.

Mỗi khách sạn và khu nghỉ cao cấp của Emeralda Management Group đều có những cá tính riêng. Chúng tôi tập trung phát triển các thương hiệu phản ánh phong cách sống và định vị khu nghỉ nhằm đạt được sự ủng hộ của khách hàng và đối tác trong ngành trong giai đoạn trước khai trương.

View or download Brochure
View or download Fact sheet