Công Ty Quản Lý Khách Sạn Và Khu Nghỉ Dưỡng

cao cấp chuyên nghiệp của Việt Nam

Giới Thiệu

Emeralda Management Group mang trong mình sự đam mê, vốn hiểu biết sâu rộng về thị trường và tính cạnh tranh nói chung; và hơn 50 năm kinh nghiệm tích lũy cộng dồn trong nhiều lĩnh vực của hoạt động kinh doanh khách sạn nói riêng.

View or download Brochure
View or download Fact sheet